Nacionalni pčelarski program

Nacionalni pčelarski program

Pčelarstvo je u Republici Hrvatskoj tradicionalna poljoprivredna grana i ima veliki gospodarski značaj. Na ovom prostoru se do danas održala autohtona pasmina pod nazivom „siva“ pčela (Apis mellifera carnica).

Pčelinji proizvodi – med, pelud, vosak, propolis te matična mliječ upotrebljavaju se kao hrana i dodatak prehrani zbog svojih funkcionalnih svojstava. Ukupna vrijednost svih pčelinjih proizvoda je daleko manja od značaja i koristi od oprašivanja bilja.

Medonosne su pčele najvažniji i najbrojniji prirodni oprašivači. Oprašivanjem sudjeluju u stvaranju dodane vrijednosti u biljnoj proizvodnji te su tako u nekim segmentima biljne proizvodnje ključne. Jednako je značajna i njihova uloga u oprašivanju samoniklog bilja, čime pridonose očuvanju ukupne biološke raznolikosti.

Uloga je pčela u ekosustavu značajna i stoga što se brojnost drugih prirodnih oprašivača smanjuje nestajanjem njihovih staništa intenziviranjem poljoprivrede, kao i uslijed primjene različitih sredstava za zaštitu bilja. Ranjivost populacija pčela dokumentirana je širom svijeta kroz gubitke pčelinjih zajednica te su slični pokazatelji utvrđeni za populaciju pčela na području Republike Hrvatske. Slijedom novijih znanstvenih istraživanja o povezanosti pčela i okoliša, pčelarima se savjetuje da za obnovu pčelinjeg fonda nabavljaju zajednice i matice prilagođene klimatskim uvjetima područja na kojem pčelare, čime bi se utjecalo i na očuvanje biološke raznolikosti lokalnih populacija pčela.

Dokumentacija

Naziv dokumenta Veličina Datum
Nacionalni-pčelarski-program-2020-2022..pdf 509.5 KB 01.10.2020
Obrazac 1. dio A Tehnička pomoć.pdf 512.7 KB 01.10.2020
Obrazac 1. dio B Tehnička pomoć - stručna predavanja - radionice.pdf 470.5 KB 01.10.2020
Obrazac 1. dio C Tehnička pomoć - edukacija pčelara.pdf 466.9 KB 01.10.2020
Obrazac 1. dio D Tehnička pomoć- informativne aktivnosti.pdf 466.9 KB 01.10.2020
Obrazac 1. dio E Tehnička pomoć - evidencija o sufinanciranim pomagalima, priboru i opremi.pdf 206.4 KB 01.10.2020
Obrazac 2. Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze.pdf 474.7 KB 01.10.2020
Obrazac 3. dio A Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja.pdf 513.8 KB 01.10.2020
Obrazac 3. dio B Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja - evidencija o sufinanciranoj opremi.pdf 204.8 KB 01.10.2020
Obrazac 4. dio A Potpore za analize proizvoda.pdf 479.3 KB 01.10.2020
Obrazac 4. dio B Potpore za analize proizvoda.pdf 474.6 KB 01.10.2020
Obrazac 5. Obnavljanje pčelinjeg fonda.pdf 476.4 KB 01.10.2020
Obrazac 6. dio A Primijenjena istraživanja.pdf 510.4 KB 01.10.2020
Obrazac 6. dio B Primijenjena istraživanja - evidencija o pomagalima, priboru i opremi.pdf 204.5 KB 01.10.2020
Obrazac 7. Praćenje tržišta.pdf 465 KB 01.10.2020
Obrazac 8. Poboljšanje kvalitete proizvoda.pdf 466.6 KB 01.10.2020
Obrazac 9. Slučaj više sile i izvanredne okolnosti.pdf 325.6 KB 01.10.2020
Pravilnik o provedbi mjera za NPP 2020-2022.pdf 218.6 KB 01.10.2020
Pravilnik o provedbi mjera za NPP 2020-2022.pdf 218.6 KB 01.10.2020
Z A P I S N I K 65 skupstine.pdf 3.5 MB 01.10.2020